công ty TNHH giải pháp và công nghệ vinconnect- thành viên vingroup

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

VinConnect Technology Solutions and Services Company is a subsidiary of VinGroup with the main functions and tasks as follows: ● Offer network services, infrastructure, and business applications on cloud ● Supply Data center, storage & network devices ● Provide data center operation services ● R&D, apply new cutting edge technology to provide better platform, services to customers.

VIỆC LÀM NỔI BẬT