công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay

Địa chỉ: Số 5/200 Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Được thành lập năm 1986, tiền thân là Xí nghiệp điện tử hàng không với mục tiêu xây dựng một đơn vị làm kỹ thuật điện tử chung cho toàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, cơ sở vật chất còn nhỏ, trang thiết bị lạc hậu nhưng cho đến ngày nay ATTECH đã được đầu tư nhiều dự án để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, sản xuất sản phẩm và là cơ sở để xây dựng phát triển công nghiệp hàng không, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất sản phẩm; Xây dựng cơ sở tư vấn thiết kế; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Nghiên cứu, sản xuất thiết bị hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân bay; Hợp tác với hãng SELEX SI-Hoa kỳ xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật dẫn đường DVOR/DME khu vực; Tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị chuyên ngành hàng không; Xây dựng Trung tâm Huấn luyện – Đào tạo. . . . . Năm 2010, Đơn vị chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ sở hữu. Công ty có tư cách pháp nhân, tự chủ kinh doanh, hạch toán độc lập và có chức năng cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không; dịch vụ bay kiểm tra, hiệu thiết bị thông tin, giám sát, dẫn đường hàng không; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ Tư vấn, thiết kế; sửa chữa, bảo trì, thi công xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị, công trình hàng không; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ bảo đảm hoạt động bay; huấn luyện, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị trong và ngoài nước; sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao kế hoạch. Đây là cơ hội để đơn vị mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

VIỆC LÀM NỔI BẬT