công ty TNHH nhóm doanh nghiệp it sajbernet

Địa chỉ: 99/14, Nguyen Huu Dat, p.Tay Thanh, q.Tan Phu

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: sajbernet.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Sajbernet hiểu rằng tất cả các doanh nghiệp đều khác nhau, do đó chúng tôi muốn hiểu doanh nghiệp của bạn để tùy chỉnh giải pháp được thiết kế riêng cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, chúng tôi cũng muốn tham gia vào chính mình để tìm cách cải thiện doanh nghiệp của bạn. Trách nhiệm của chúng tôi không chấm dứt sau khi các dự án được giao, có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ có một số kết quả sau đó.

VIỆC LÀM NỔI BẬT