công ty TNHH sun acoustic vina

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty TNHH SUN ACOUSTIC VINA là Công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ tháng 1/2019. Công ty chuyên sản xuất và gia công củ loa, phân tần, loa thành phẩm. Công ty đang xây dựng một nhà máy hiện đại tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương.

VIỆC LÀM NỔI BẬT