công ty TNHH technip việt nam

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Technip is a global leader in the fields of project management, engineering and construction for Oil and Gas Industry - is now seeking for the qualified candidate to work in HCM office.

VIỆC LÀM NỔI BẬT