công ty TNHH thiết kế xây dựng grec (100% vốn đầu tư nhật bản)

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Qui mô: 10 – 20 người.

VIỆC LÀM NỔI BẬT