công ty trách nhiệm hữu hạn sao hà

Địa chỉ: Số 48 Cát Bi - Phường Cát Bi - Quận Hải An - Hải Phòng.

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website:

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAO HÀ
Số 48 Cát Bi - Phường Cát Bi - Quận Hải An - Hải Phòng.

VIỆC LÀM NỔI BẬT