daehan trading

Địa chỉ: Ho Chi Minh in Vietnam

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

○ ○ We have been large scale export business since 2016. Now we seek to expand the import business for biomass charcoal powder materials. We are considered to do general trading business as well.

VIỆC LÀM NỔI BẬT