dfdl vietnam limited law company

Địa chỉ: Green Power Building, 19th Floor, Unit 2, 35 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe ward, District 1, HCMC, Vietnam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

DFDL is a leading international law firm specialized in emerging markets with regional legal, tax and investment expertise advisory developed throughout the South and Southeast Asia, and beyond. With a team of over 150 local and foreign advisers in 9 countries (Cambodia, the Lao PDR, Myanmar, Thailand, Vietnam, Singapore, Bangladesh, Indonesia and the Philippines) including the collaborating firms, we provide unique value propositions and innovative solutions to our clients, with a particular focus on: • Banking and Finance • Corporate • Mergers and Acquisitions • Energy, Mining and Infrastructure • Real Estate and Construction • Taxation DFDL là một công ty luật quốc tế hàng đầu chuyên về các thị trường mới nổi với tư vấn chuyên môn về pháp luật, thuế và đầu tư khu vực được phát triển trên khắp Nam và Đông Nam Á… Với đội ngũ hơn 150 cố vấn trong và ngoài nước tại 9 quốc gia (Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Bangladesh, Indonesia và Philippines) bao gồm các công ty thành viên, chúng tôi cung cấp các đề xuất giá trị độc đáo và các giải pháp sáng tạo cho chúng tôi khách hàng, tập trung đặc biệt vào: • Tài chính ngân hàng • Thành lập công ty • Sáp nhập và mua lại • Năng lượng, khai thác và cơ sở hạ tầng • Bất động sản và xây dựng • Thuế

VIỆC LÀM NỔI BẬT