emec viet nam

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công ty TNHH IMG Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên về thiết kế tàu thủy, cung cấp thiết bị tàu thủ

VIỆC LÀM NỔI BẬT