filmart trading

Địa chỉ: Ho Chi Minh City, Viet Nam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Filmart Trading company started 10 years ago. Today, it is the sole distributor of Philippine made products in Cambodia and Vietnam. Its products range from canned goods, cooking ingredients, food, snacks to pharmaceutical products. Currently, Filmart Trading company is forming a team determined to expand in Vietnam.

VIỆC LÀM NỔI BẬT