gbkvietnam

Địa chỉ: 153 trường chinh

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: www.gbk.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

VIỆC LÀM NỔI BẬT