hợp tác xã nông nghiệp bình dương

hợp tác xã nông nghiệp bình dương

Địa chỉ: 290 ấp Bình Hòa, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: caybogiong.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Giám Đốc Điều Hành

Hạn nộp: 23-12-2018

Hình thức: Toàn thời gian tạm thời

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngành Nghề: Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp

Bằng cấp: Cử nhân

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

* Hoạch định:

- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

- Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

* Quản trị:

- Giám sát Dự Án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

- Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

* Marketing:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

- Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

* Kinh doanh:

- Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

- Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

* Nhân sự

- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

* Tài chính:

- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án.

- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

* Kiểm soát:

- Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

- Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

* Báo cáo:

- Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

- Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Yêu cầu công việc

- Đã từng làm quản lý có khả năng lên vị trí điều hành

- Có thời gian làm việc ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý ; trong đó, tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý trong Công ty

- Hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành nông nghiệp

- Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng hoạch định và triển k hai chiến lược

Quyền lợi được hưởng

Nội dung chưa cập nhật

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Giám Đốc Điều Hành làm tại Bình Dương đang được hợp tác xã nông nghiệp bình dương tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Giám Đốc Điều Hành ( Bình Dương) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT