bà nà hills golf club

bà nà hills golf club

Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Xã Hòa Ninh, TP. Đà Nẵng

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Golf Operations Manager/ Front Office Manager

Hạn nộp: 27-10-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngành Nghề: Quản lý điều hành

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

Purpose of Position/ Nhiệm vụ:
This position is responsible for the overall management of the Golf operations department. The Golf Operations Manager is responsible for the efficient and profitable handling of golf operation & Front Desk operations (including golf shop) in a managerial capacity. The Golf Operations Manager is responsible for overseeing golf operations to a five star service standard, works with the General Manager to develop the policies and objectives of the golf shops programs and implements, administers and maintains those programs. Duties may also involve the coordination of membership and marketing, tournaments and special events. The Golf Operations Manager ensures that the policies and objectives of the company are implemented, administered and maintained and ensures that high standards of quality are maintained and profitability is consistently achieved. The Golf Operations Manager reports to the General Manager.
Trưởng bộ phận điều hành sân chịu trách nhiệm quản lí chung bộ phận điều hành sân gôn. Vị trí này chịu trách nhiệm về hiệu quả và lợi nhuận từ việc điều hành sân gôn và điều hành khu vực Lễ tân (bao gồm cửa hàng gôn). Trưởng bộ phận điều hành sân có trách nhiệm giám sát hoạt động của bộ phận theo tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng 5 sao, làm việc với Giám đốc để phát triển chính sách và mục tiêu chương trình cửa hàng gôn và thực hiện quản lí duy trì những chương trình này.
Trách nhiệm công việc cũng bao gồm việc phối hợp quảng bá tiếp thị, điều hành các giải đấu và sự kiện đặc biệt. Trưởng bộ phận điều hành sân đảm bảo chính sách và mục tiêu của công ty được thực hiện và được duy trì, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng được duy trì và đạt được lợi nhuận. Trưởng bộ phận điều hành sân báo cáo trực tiếp cho Giám đốc.
Principal Responsibilities/ Trách nhiệm:
Key Result Area/ Khu vực nhiệm vụ chính:
Golf Operations/ Điều hành sân
General/ Chung
- Ensures that all Golf Operational staff is trained to five star, international standards with regular performance appraisals.
Đảm bảo tất cả các nhân viên của bộ phận điều hành sân đều được đào tạo đến trình độ 5 sao, đẳng cấp quốc tế và được đánh giá chất lượng thường xuyên.
- Selects, trains, appraises and supervises golf operations staff to ensure a high five star international level of service.
Lựa chọn, đào tạo, đánh giá, giám sát nhân viên của bộ phận điều hành sân để đảm bảo dịch vụ chất lượng 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Participates in the development of the golf operations business plan, operation plan, and annual golf operations budget.
Tham gia vào việc phát triển các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của sân gôn, xây dựng ngân sách hoạt động hằng năm cho bộ phận.
- Provides regular weekly reports to the prescribed format for all areas of golf operations, e.g., golf rounds, course conditions etc.
Đưa ra các biểu mẫu báo cáo hàng tuần cho tất cả các hoạt động điều hành sân ví dụ số vòng gôn, điều kiện của sân …
- Ensures efficient and profitable golf operations and holds regular meetings to ensure effective staff communications.
Đảm bảo tính hiệu quả và lợi nhuận trong việc vận hành và tổ chức các cuộc họp đều đặn để đảm bảo thông tin hiệu quả với nhân viên.
Specific Chi tiết
- Works with the General Manager to set merchandise and golf pricing, assuring competitiveness and profitability and conduct market research to ensures that all staff members comply with company policies and procedures.
Làm việc với Giám đốc để đặt hàng và định giá cả các dịch vụ gôn, đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận, tiến hành nguyên cứu thị trường để chắc chắn các nhân viên tuân thủ thủ tục và chính sách của công ty.
- Makes recommendations to the General Manager regarding needed operational and key staffing changes.
Tham mưu cho Tổng quản lý về những thay đổi cần thiết liên quan đến điều hành và nhân sự chủ chốt.
- Develops and implements plans regarding club golf activities, events and outings.
Phát triển và thực thi các kế hoạch liên quan đến hoạt động của công ty, các sự kiện.
- Manages the operation of the caddies, golf carts and tee time reservations.
Quản lí hoạt động của nhân viên phục vụ sân gôn, xe điện và đặt giờ chơi.
- Directs operation of the golf course, schedules of play, tee times.
Điều hành trực tiếp sân gôn, lịch chơi và đặt giờ chơi.
- Organizes, promotes and directs golf club tournaments and special events, as appropriate.
Tổ chức, quảng bá và chỉ đạo các giải đấu, sự kiện đặc biệt
- Represents the club through participation in local golf tournaments, exhibits and other civic functions.
Đại diện cho công ty thông qua việc tham gia các giải đấu gôn ở địa phương, triển lãm và các nghĩa vụ công dân khác…
- Performs related duties, as assigned.
Thực hiện những nhiệm vụ khác được phân công.
Front Desk/ Lễ tân
- Manages the operation of the Front Desk.
Quản lí hoạt động của quầy Lễ tân.
- Hires and trains staff for assigned divisions and schedules those assigned to provide adequate coverage for all Front Desk operations.
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong bộ phận và lên lịch làm việc để đảm bảo luôn đủ nhân viên cho các vị trí làm việc của bộ phận Lễ tân.
- Trains all golf reception staff in minimum reception service standards. Follow up and re-train as necessary.
Đào tạo tất cả các nhân viên Lễ tân với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Theo dõi và tái đào tạo khi cần thiết.
- Establishes relationships with guests to promote club programs.
Tạo mối quan hệ với khách hàng để quảng bá cho công ty.
- Sets up operating guidelines for the golf shop including merchandise sales, golf program and pro shop operations.
Xây đựng định hướng hoạt động cho cửa hàng gôn bao gồm doanh số bán hàng, chương trình gôn và hoạt động cửa hàng gôn.
- Coordinates all efforts with the General Manager and Accountant regarding revenue, expenses, budgets, gross profit margins, mark-up and inventory.
Phối hợp chặt chẽ với Giam đốc và kế toán những vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí, ngân sách, lợi nhuận và kiểm kê.
- Is responsible for the operation of the Front Desk including operating hours, schedules of play, tee times, guest greeting and sales of pro shop merchandise.
Chịu trách nhiệm cho hoạt động của quầy Lễ tân bao gồm thời gian làm việc, lên lịch trình và đặt giờ chơi, chào đón khách và bán các vật phẩm gôn.
- Equips Golf Shop with golf merchandise and sportswear.
Trang bị cho cửa hàng gôn với vật dụng và đồ thể thao gôn.
- Establishes control of receipts received from the sale of merchandise of all kinds & golf programs.
Đưa ra quy trình kiểm soát hóa đơn từ việc bán tất cả các loại hàng hóa và các dịch vụ gôn.
- Provides and reserves tee time bookings for individual guests and insures the availability of equipment and services required.
Cung cấp và đặt giờ chơi cho khách và đảm bảo các thiết bị và dịch vụ cho khách luôn sẵn có.
- Provides quality service to all guests regarding reception & golf shop matter.
Cung cấp dịch vụ có chất lượng liên quan đến quầy Lễ tân và cửa hàng gôn cho tất cả các khách.
- Performs related duties, as assigned or as necessary.
Thực hiện những nhiệm vụ khác nếu cần thiết.

Yêu cầu công việc

Skills & Knowledge Required/ Yêu cầu về kỹ năng và kiến thức
- Comprehensive knowledge of golf club operations, merchandising, membership
management and marketing, golf tournament and event organization, and understanding of agronomy.
Am hiểu các kiến thức về điều hành sân gôn, thúc đẩy doanh số, quản lý hội viên và tiếp thị, tổ chức các sự kiện và giải đấu gôn và hiểu biết về nông nghiệp
- Ability to lead, supervise and motivate a large team.
Có khả năng lãnh đạo, giám sát và thúc đẩy một nhóm lớn.
- Possess good financial and business acumen.
Có sự nhạy bén về tài chính và kinh doanh.
- Strong service standard skills.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng vượt trội
- Ability to relate with staff and golfers from a variety of backgrounds.
Có khả năng liên kết với nhân viên cũng như các gôn thủ ở những hoàn cảnh khác nhau
- To be a competent golfer.
Là một gôn thủ giỏi.
- Understanding of the Rules of Golf, golf handicapping systems and golf tournament formats.
Am hiểu luật gôn, hệ thống điểm chấp, và hình thức của các giải thi đấu Gôn.
- Ability to multi task and mange time effectively.
Khả năng làm nhiều việc một lúc và quản lí thời gian hiệu quả.
- Excellent organisational skills and be able to meet deadlines.
Làm việc có tổ chức và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
- Ability to work with sensitive and confidential information.
Có khả năng làm việc với những thông tin nhạy cảm và bảo mật.
- Knowledge of word processing, spreadsheet, accounting applications and databasemanagement software.
Có kiến thức về xử lý văn bản, bảng tính excel, kế toán ứng dụng và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
Work Experience & Education/ Kinh nghiệm làm việc và bằng cấp
- Minimum 6-8 year experience working in a member’s golf club at least 4 of which must have been as a Head Professional or Golf Operations Manager.
Có ít nhất 6-8 năm kinh nghiệm làm việc tại Sân gôn , trong đó có ít nhất 4 năm là Chuyên gia hàng đầu hoặc Trưởng Bộ phận Điều hành gôn.

Quyền lợi được hưởng

- Commission, 13th payment
- Suncare Insurance
- Staff bus

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Golf Operations Manager/ Front Office Manager làm tại Đà Nẵng đang được bà nà hills golf club tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Golf Operations Manager/ Front Office Manager ( Đà Nẵng) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT