handreamnet co., ltd

Địa chỉ: District 1 or 7, HCMC, Vietnam

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

● Company Name : Handreamnet Co., Ltd. ● Industry Type : IT hardware(layer 2/3 switch) ● Web Site : ● Major Achievement + Making direct business with Key Account(clients) + Build business opportunities

VIỆC LÀM NỔI BẬT