hong ik vina co., ltd.

Địa chỉ: Tan Thuan Export processing Zone 18Road Dist 7 HCMC Vietnam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

● Company Name : HONG IK VINA CO., LTD. Stainless Steel Tableware manufacturing factory

VIỆC LÀM NỔI BẬT