kajima vietnam co., ltd

kajima vietnam co., ltd

Địa chỉ: 7th Floor, A&B Tower, 76A Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City - Vietnam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

HSE Manager

Hạn nộp: 03-11-2018

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngành Nghề: Môi trường - Xử lý chất thải

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

Report (Báo cáo):
- General Manager KVN – Corporate Planning
Coordination with (Phối hợp với):
- General Manager – Project Management
- Project Director
- Project Manager
Overall Responsibility (Trách nhiệm chính):
- Manage the Company’s HSE system to run well including at project and office, ensure that the implementation is in accordance with Kajima’s HSE Company policy and objective, legal regulations and OHSAS 18001 & ISO 14001.
Quản lý các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi Trường của Công Ty bao gồm tại dự án và văn phòng, đảm bảo việc thực hiện phù hợp với mục tiêu, chính sách An toàn – Vệ sinh – Môi Trường của Kajima, qui định pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001.
- Regularly monitor & update current HSE legal regulations into Company’s HSE system to ensure Company’s HSE activities to be legality.
Thường xuyên theo dõi và cập nhật các yêu cầu pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường vào hệ thống An Toàn – Vệ Sinh – Môi Trường của Công Ty.
- Support HSE Control at project site.
Hỗ trợ Giám đốc dự án việc quản lý các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường tại công trường.
- Improve the Company HSE system.
Cải thiện hệ thống quản lý An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường của Công Ty.

Yêu cầu công việc

- Bachelor Degree in Environmental / Health / Safety or relevant fields.
Tốt nghệp Đại học chuyên ngành Môi trường, An toàn lao động hoặc những ngành có liên quan.
- At least 5 years experience in the same position.
Ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc cùng vị trí.
- Experience in set up and manage the HSE system; and familiar with OHSAS 18001 & ISO 14001.
Kinh nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống Vệ sinh an toàn; quen thuộc với OHSAS 18001 & ISO 14001.
- Good communication in English and Vietnamese language.
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
- Be willing for travelling.
Sẵn sàng di chuyển.
- Have responsibilities in work.
Có trách nhiệm trong công việc.
- Have knowledge of Laws and sub-law documents related to HSE
Có kiến thức về Luật và các văn bản dưới Luật liên quan đến HSE.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive salary
- Health Insurance
- Professional and active environment

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí HSE Manager làm tại Hà Nội đang được kajima vietnam co., ltd tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về HSE Manager ( Hà Nội) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT