Hudaconec

Địa chỉ: My điền Hoàng ninh việt yên _bắc giang

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

công ty TNHH Huda conec
chuyên tuyển dụng lao động
cũng ứng lao động cho các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang,bắc ninh .
lương ổn định việc làm đều

VIỆC LÀM NỔI BẬT