human resorsces

Địa chỉ: thị tứ - chợ cầu - vĩnh an - vĩnh bảo - hải phòng

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

công ứng nhân lực nhân sự cho các cty lớn

VIỆC LÀM NỔI BẬT