idn - ingredient distribution network

Địa chỉ: Quan 2

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

IDN - Giới thiệu về chúng tôi Chúng tôi là một công ty trẻ đang phát triển nhanh chóng nhằm mang các nguyên liệu thực phẩm mới đến với Việt Nam. Chú trọng vào sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi mang đến cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn cùng làm việc với những cá nhân luôn sẵn sàng cho những thách thức mới, đem lại đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như có thể đề xuất các giải pháp sáng tạo cho sự phát triển chung.

VIỆC LÀM NỔI BẬT