international technology exhibition and events joint stock company - công ty cổ phần triển lãm công nghệ và sự kiện quốc tế (itec.com.vn)

Địa chỉ: No 6, Alley 107 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi - Số 06 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

International Technology Exhibition and Events JS Company (ITEC) is the official representative in Vietnam of IMAG GmbH in Munich, Germany.( ) IMAG was founded as the first German foreign exhibition company in 1946 and has been involved in more than 5,000 international fairs and exhibitions worldwide since then. IMAG stands for experience and innovation, performance and market presence, tradition and the future. IMAG has been part of the Messe München Group since 1981. Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện quốc tế (ITEC) là đại diện chính thức tại Việt Nam của Công ty IMAG GmbH tại Munich, Đức. ( ) IMAG là công ty triển lãm nước ngoài đầu tiên của Đức được thành lập vào năm 1946 và đã tổ chức hơn hội chợ và triển lãm quốc tế trên toàn thế giới kể từ khi ra đời. IMAG là tên viết tắt của Kinh nghiệm và Đổi mới, Hiệu suất và Sự hiện diện thị trường, Truyền thống và Tương lai. IMAG là một công ty con của Tập đoàn Messe München từ năm 1981.

VIỆC LÀM NỔI BẬT