kardiachain

Địa chỉ: kardiachain.io

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

As blockchain blindsided the world at the pace never seen before in technology world, what it brings in its arsenal is the revolution opportunity for humankind to evolve after centuries of fighting against discrimination. KardiaChain was founded with the vision to incorporate decentralization and facilitate interconnection, creating a flatter world where individual able to have equal opportunities for their efforts putting in what they passionate about. KardiaChain allows different blockchains to connect and interact seamlessly. The ecosystem which KardiaChain is building is capable of combining the collective strength of all participating blockchains to lay the foundation for the upcoming mass adoption. KardiaChain’s use cases diversify across various fields in both public and private sector. Our technology incorporates innovations in building Smart Cities and Enterprise blockchain, enabling government authorities, enterprises, schools and hospitals to participate in an interconnected ecosystem and interact with each other without barrier. The team behind Kardiachain comes from an international background with experience working in leading financial and technology institution like Nomura, Google, Cisco, Amazon, Microsoft…. VNese: Công nghệ blockchain đang dần đi sâu vào cuộc sống của con người với tốc độ chưa từng thấy trước đây, blockchain mang theo mình công cụ cho một cuộc cách mạng, cho phép cá nhân ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội được tiếp xúc với những cơ hội phát triển một cách công bằng. KardiaChain được thành lập với tầm nhìn là tối ưu hóa tính phi tập trung và phát triển khả năng hoạt động đa kết nối, nhằm tạo nên một thế giới phẳng hơn, công bằng hơn. KardiaChain cho phép các blockchains khác nhau có thể kết nối và tương tác một cách liền mạch. Hệ sinh thái mà KardiaChain đang xây dựng có khả năng tổng hợp những điểm mạnh riêng biệt của các blockchain thành viên nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc đưa blockchain tới với người dùng phổ thông. Ứng dụng thực tiễn của Kardiachain rộng rãi trong cả khu vực công và tư. KardiaChain tích hợp công nghệ đột phá trong xây dựng Thành phố thông minh và blockchain dành cho doanh nghiệp, cho phép các bộ ngành, doanh nghiệp, trường học và bệnh viện tương tác trong một hệ sinh thái đa kết nối. Đội ngũ quốc tế xây dựng KardiaChain có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn tài chính và công nghệ hàng đầu như Nomura, Google, Cisco, Amazon, Microsoft, …

VIỆC LÀM NỔI BẬT