korea trade investment promotion agency

Địa chỉ: Hanoi.

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

1. Korea Company in Cutting Tool Field 2. Global Network Head Quarter & Factory in Korea 6 Sales Company in the world (USA, Germany, China, Vietnam) 150 Global Partners 3. Global Supplier (Samsung, Hyundai, Kia. etc)

VIỆC LÀM NỔI BẬT