kumho - hyundai joint venture

Địa chỉ: Hoa An hamlet, Mong Tho commune, Chau Thanh district, Kien Giang province

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Kumho - Hyundai Joint Venture is a wonderful combination between 2 famous groups Kumho and Hyundai. We are now hiring talents for Lo Te - Rach Soi Highway Construction Project Time: Construction from June 2016. Estimated time is 40 months Location: Hoa An hamlet, Mong Tho commune, Chau Thanh district, Kien Giang province 15km from Rach Gia City, Kien Giang Province.

VIỆC LÀM NỔI BẬT