live italian luxury

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Launched in 2017, Live Italian Luxury is a new startup focusing on high quality Italian medical products. We give our consulting to some European companies for developing in the Asian market.

VIỆC LÀM NỔI BẬT