Luật lao động mới nhất 2020 và những thông tin cần thiết

Nguyễn Hương Anh   Thứ tư, 11/09/2019

Bạn muốn biết bộ luật lao động mới nhất 2020 có những thông tin gì? Bài đọc dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản và cần thiết để đảm bảo quyền lợi cá nhân khi tham gia thị trường tuyển dụng lao động phổ thông hiện nay.

1. Bộ luật lao động mới nhất năm 2019 có ý nghĩa gì?

Luật lao động 2019 số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động mới nhất 2019, theo nghị định của chính phủ, giúp đỡ những người lao động nắm rõ hơn về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình khi thực hiện kí kết lao động với các doanh nghiệp, công ty. Là bộ luật quy định tiêu chuẩn lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của người lao động hay người sử dụng lao động nói chung theo đúng quy định của nhà nước. Bộ luật lao động 2019 nhằm giúp những người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ chính xác hơn về những thay đổi trong luật lao động mới nhất.

luật lao động mới nhất 2019

2. Những thông tin quy định về luật lao động mới nhất năm 2019

2.1. Phạm vi điều chỉnh của bộ luật lao động mới nhất năm 2019

Bộ luật mới này quy định tiêu chuẩn lao động, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động cũng như các đại diện lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tròn quan hệ lao động và các mới quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; hoặc những quy định quản lý của nhà nước về lao động.

2.2. Đối tượng áp dụng trong bộ luật lao động 2019

1. Công nhân, người học nghề, người lao động Việt Nam được quy định trong bộ luật này.

2. Người đang sử dụng trực tiếp những người lao động.

3. Người lao động đến từ nước ngoài hiện đang làm việc tại lanh thổ Việt Nam.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ trực tiếp nhất tới người lao động.

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Người lao động phải có khả năng lao động, trên 15 tuổi, được làm việc dưới sự giám sát của chủ lao động cũng như được trả lương theo đúng hợp đồng.

2. Người sử dụng lao động là các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, nếu là cá nhân thì phải chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Nhóm lao động là một nhóm có tổ chức được làm việc cho một chủ hay một tập thể có sử dụng lao động.

4. Tổ chức đại diện của các công đoàn tại cấp địa phương là các ủy ban điều hành của các công đoàn thuộc cấp trên tại các địa phương nơi mà các công đoàn cơ bản chưa được thành lập.

5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp để đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

6. Quan hệ lao động là các mối quan hệ xã hội trong việc thuê mướn lao động hay trả lương giữa người lao động và chủ lao động.

7. Tranh chấp lao động là tranh chấp những thứ phát sinh có liên quan tới quyền lợi trong mối quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm cả tranh chấp lao động cá nhân giữa những người lao động với người chủ lao động hoặc tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

8. Tranh chấp quyền lao động tập thể là tranh chấp giữa nhóm lao động với người sử dụng lao động do việc giải thích và thực hiện quy định khác nhau cụ thể là những quy định về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác nhau.

9. Tranh chấp lợi ích lao động là tranh chấp lao động phát sinh từ nhu cầu lao động nhằm xây dụng các điều kiện làm việc liên quan tới Luật lao động và thỏa thuận pháp lý trong quá trình thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động

10. Việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, thủ đoạn bắt ép người lao động thực hiện theo ý họ là cưỡng bức lao động.

2.3. Những chính sách của Nhà nước về bộ luật lao động 2019

1. Đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động; khuyến khích các thỏa thuận đảm bảo cho người lao động những điều khoản trong luật lao động; có chính sách cho nhân viên mua cổ phần, góp vốn cho doanh nghiệp phát triển.

2. Người sử dụng lao động, quản lý lao động được đảm bảo quyền lợi theo đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi tạo ra việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho người lao động để góp phần giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được hưởng chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực, dạy nghê, đào tạo học, ưu đãi đối với để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Trong thị trường lao động cần đa dạng các hình thức liên kết cung cầu.

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thương lượng và xây dựng mối quan hệ lao động để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

7. Thực hiện đúng quy định chế độ lao động cũng như chính sách xã hội nhằm bảo vệ những lao động nữ, người cao tuổi, trẻ em vị thành niên, người khuyết tật. Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

2.4. Quyền và nghĩa vụ người lao động trong bộ luật lao động mới nhất 2019

bộ luật lao động 2019

Quyền hạn của người lao động:

1. Người lao động tự do lựa chọn việc làm và học nghề để cải tiến trình độ nghề nghiệp.

2. Mức lương được hưởng xứng đáng với trình độ năng lực chuyên môn dựa trên trên cơ sở thương lượng của 2 bên; được làm việc trong điều kiện đảm bảo về an toàn cũng như vệ sinh lao đọng; có nghỉ phép theo chế độ, có lương và được hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội.

3. Thành lập, gia nhập công đoàn tổ chức nghề nghiệp, tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các qu định về dân chủ và tham khảo ý kiến để bảo vệ quyền cũng như lợi ích của họ.

4. Cho phép chấm dứt hợp đồng với chủ lao động theo đúng quy định.

5. Được phép đình công.

Nghĩa vụ người lao động trong bộ luật lao động mới nhất 2019

1. Thực hiện thương lượng, xây dựng hợp đồng lao động.

2. Thực hiện đúng quy định trong hợp đồng của người sử dụng lao động.

3. Thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế

2.5. Quyền và nghĩa vụ của chủ lao động trong bộ luật lao động 2019

Quyền của chủ lao động trong bộ luật lao động 2019

1. Tuyển dụng, tổ chức và điều hành lực lượng lao động theo sản xuất và nhu cần

2. Tham gia yêu cầu đàm phán, ký kết hợp đồng lao động cũng như cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần nguwoif lao động

Nghĩa vụ chính của chủ lao động:

1. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận tập thể với người lao động; tôn trong danh dự, nhân phẩm của người lao động.

2. Thiết lập cơ chế và đối thoại với tập thể công nhân trong các doanh nghiệp và thực thi nghiêm túc các quy tắc cơ bản.

3. Trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước, luôn báo cáo tình hinhd thay đổi về lao động và báo cáo định kỳ về thay đổi về mặt nhân sự.

4. Thiết lập sổ quản lý nhân lực, sổ lương cũng như xuất trình cơ quan quyền hành khi có yêu cầu.

5. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động cũng như bảo hiểm xã hội hay pháp luật về bảo hiểm y tế.

3. Những thay đổi về quyền của người lao động trong bộ luật lao động 2019

3.1. Tăng mức lương tối thiểu theo vùng

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, mức lương tối thiểu trong khu vực sẽ tăng từ 160.000 lên 200.000 theo nghị định 157/2018 / ND-CP. Ở mỗi cùng sẽ có mức lương tối thiểu khác nhau, ở vùng 1 là 4.180.000 đồng/tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng/tháng, khu 3 là 3.250.000 đồng/tháng, vùng 4 là 2.920.000 đồng/tháng.

Vậy nên những người lao động nào có mức lương dưới mức lương tối thiểu trên sẽ được điều chỉnh để được nhận mức lương bằng lương tối thiểu của vùng đó. Hoặc cũng có thể tăng lương lên tới 7% với những công việc được làm việc qua đào tạo.

3.2. Những xây dựng, đóng góp ý kiến về việc xây dựng bảng lương

Theo nghị định mới, nghị định 149/2018 / ND-CP của Chính phủ về thực hiện các quy định dân chủ tại nơi làm việc được bắt đầu vào ngà 1 tháng 1 năm 2019 tại đây nhân viên có quyền nhận xét về việc xây dựng cũng như bổ sung sửa đổi tiền lương hoặc đề xuất thương lượng tập thể.

3.3. Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2019

Những nhân viên nữ sinh con lương cơ bản sẽ tăng lên là 1,49 triệu/tháng, thông tin được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 theo nghị định số 70/2018 / QH14.

Tại luật bảo hiểm Xã hội 2014 cũng có quy định rằng lao động nữ sinh con được hưởng khoản bồi thường bằng 2 lần mức lương cơ bản, vật nên việc trợ cấp thai sant cho lao động nữ chính thức được tăng 200.000 đồng so với kỳ trước.

Xem thêm: Đơn xin nghỉ thai sản và những thông tin cần thiết  cho bạn

3.4. Mức lương thưởng trong ngày lễ, tết

bộ luật lao động 2019

Theo nghị định 148/2018 / ND-CP của Chính phủ, tiền lương làm cơ sở cho việc thanh toán của người lao động trong các kỳ nghỉ hàng năm, lễ tết được trả như tiền lương quy định trong hợp đồng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày nhân viên nghỉ hưu.

Trên đây là những thông tin hữu ích trong bộ luật lao động mới nhất 2019, hy vọng bài viết của vieclam24h.net.vn này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn đọc.

Bài Viết Nổi Bật

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN