Mẫu quyết định thôi việc, nghỉ việc mới nhất hiện nay

Trương Lý   Thứ bảy, 15/06/2019

Mẫu quyết định thôi việc là một loại mẫu dành cho lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thôi việc đối với các công nhân, viên chức theo luật cán bộ công nhân, viên chức.

Quyết định thôi việc là quyết định dành cho những người, đối tượng thôi việc, nghỉ việc với lý do nào đó

Mẫu quyết định thôi việc là một hình thức văn bản trình bày những lý do để thôi việc của các cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan, đoàn thể theo đúng quy định.

Mẫu quyết định thôi việc được hiểu như thế nào?

Mẫu quyết định thôi việc, nghỉ việc là một hình thức văn bản hành chính mà có nội dung nói về việc nghỉ việc, thôi việc của các cán bộ, công nhân viên, hay người lao động.

mẫu quyết định thôi việc

Trong mẫu đơn quyết định thôi việc cũng cần thể hiện đầy đủ cách soạn thảo văn bản theo hành chính.

Và cũng cần tuân thủ đúng quy tắc mà các biểu mẫu văn bản hiện thi hành. Khi trong đơn vị cơ quan chủ thể nào đó có người xin nghỉ, xin thôi việc, hay không đáp ứng được yêu cầu công việc, thì lãnh đạo công ty sẽ phải ra quyết định nghỉ việc, thôi việc hay quyết định xa thải nhân viên theo quy định, yêu cầu công việc.

Mẫu quyết định thôi việc là mẫu quyết định của các lãnh đạo, cơ quan, hay đơn vị chủ thể nào nào đó về việc cho thôi việc, nghỉ việc đối với các cán bộ, công nhân viên hay người lao động do một lý do nào đó có thể là vi phạm bị kỷ luật, không đảm bảo chất lượng công việc, hay do người đó tự xin nghỉ…..

Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định thôi việc một cách chuẩn nhất

Để viết mẫu quyết định thôi việc được suôn sẻ và chính sác thì khi viết mẫu cần quan tâm đến một số vấn đề sau.

- Đầu tiên các bạn hãy tải mẫu quyết định thôi việc mới nhất về sau đó các bạn đọc và bao quát nội dung của mẫu quyết định, chỉnh sửa và hoàn thành đầy đủ các thông tin theo quy định .

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất

- Trong quá trình viết mẫu quyết định cần tìm và lựa chọn những từ ngữ trong sáng, diễn tả một cách ngắn gọn bao hàm đầy đủ ngữ nghĩa hạn chế làm tổn thương người bị quyết định thôi việc.

- Khi viết cần thông báo điền rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, làm việc, công tác trong ngành nghề nào

 những nội dung, lý do , ngày tháng năm nghỉ công tác cho người nghỉ và những bên liên quan được biết để thi hành.

Ngoài ra người viết còn phải chú ý cần nghi rõ căn cứ vào những văn bản, quy định nào, sự chứng kiến và xác nhận của các bộ phận, cơ quan liên quan. Như ban giám đốc, bộ phận lưu trữ

Khi soạn mẫu quyết định thôi việc, nghỉ việc cần lưu ý điều gì

Sau khi nhận đơn hay quyết định của cơ quan, đơn vị về sa thải, thôi việc cho các công nhân viên thì người soạn thảo văn bản quyết định thôi việc cho nhân viên cần lưu ý một số vấn đề sau.

- Tuân thủ theo đúng các quy tắc của soạn thảo văn bản hành chính thể hiện quốc hiệu và tiêu ngữ.

mẫu quyết định thôi việc

- Nội dung quyết định cụ thể,  như quyết định sa thải, quyết định thôi việc hay nghỉ việc….bên dưới có nghi tên của công ty, cơ quan hay đơn vị chủ thể nào đó.

Đồng thời phải thể hiện rõ các lý do làm căn cứ quyết định thôi việc của các cán bộ, công nhân viên.

Nếu như người lao động tự nộp đơn xin thôi việc thì bạn có thể ghi căn cứ vào đơn xin thôi việc của người lao động theo quyết định. 

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm cách viết đơn xin nghỉ việc như thế nào là chuẩn xác nhất, mọi thông tin được chia sẻ bởi vieclam24h.net.vn.

Khi viết mẫu quyết định thôi việc cần ngắn gọn, cô động bao hàm đầy đủ các ngữ nghĩa, trình bày các lý do chính đáng để quyết định thôi việc cho các công nhân viên.

Trong mẫu quyết định thôi việc cũng cần thể hiện đầy đủ ngày tháng năm quyết định thôi việc cho các công, nhân viên.

Tiếp đến là thông báo đến các cơ quan, bộ phận liên quan đến người thôi việc để nắm rõ nội dung và thi hành theo quyết định.

Và các bộ phận kế toán –hành chính cũng phải soạn giấy thôi trả lương có nghi rõ ngày, tháng, năm vào thời điểm cụ thể để cung cấp cho người thôi việc.

Còn các chế độ mà người thôi việc được hưởng theo yêu cầu như tiền lương của tháng, sổ bảo hiểm ….cũng được công ty hay các ban ngành thực hiện theo quy định.

Hậu quả của việc các cơ quan ra quyết định thôi việc cho đối với công nhân viên trái pháp luật

Theo quy định của Điều 42 Bộ luật lao động quy định

Khi các lãnh đạo cơ quan chủ thể ra mẫu quyết định thôi việc cho các công nhân, viên chức phải chú ý các điều lệ sau.

 Một là. Phải nhận lại người lao động vào làm việc theo hợp đồng, và trả đầy đủ tiền lương, tiền trợ cấp hay bảo hiểm ý tế của những ngày mà người lao động không tham gia lao động, làm việc. Đồng thời cộng thêm ít nhất 2 tháng lương cơ bản theo hợp đồng cho người lao động.

Hai là. Nếu người lao động không muốn làm việc trong đơn vi, hay cơ quan đó nữa thì công ty phải trả tiền bồi thường cho người lao động theo quy định, đồng thời người lao động cũng phải trả một khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của Điều 48 Bộ luật lao động.

Ba là. Còn trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động và đã có thỏa thuận với người lao động hợp lý được cả hai bên chấp nhận thì núc này công ty hay cơ quan chủ thể phải trả một khoản tiền bồi thường theo quy định tại khoản 1 của Bộ luật lao động và các khoản trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động. Riêng khoản tiền trợ cấp do hai bên thỏa thuận nhưng công ty phải trả số tiền ít nhất bằng 2 tháng lương cơ bản theo hợp đồng quy định để chấm dứt mối liên quan giữa người lao động và công ty, cơ quan chủ thể.

Bốn là. Nếu như trong đơn vị, cơ quan, bộ phận không còn vị trí, công việc cho người lao động theo hợp đồng. Mà người lao động vẫn muốn tiếp tục công việc được đi làm thì các cơ quan, công ty phải thương lượng hợp lý với người lao động để bổ sung, sửa đổi hợp đồng lao động ( Có thể bố trí người lao động vào một vị trí, công việc khác trong công ty, hay cơ quan ) nhưng vẫn phải bồi thường một khoản tiền theo quy định của khoản 1 trong Bộ luật lao động.

Năm là. Nếu như bên công ty hay cơ quan vi phạm về thời hạn không báo trước cho người lao động thì phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với những ngày người lao động không được báo trước.

Tham khảo thêm thông tin đơn xin chuyển công tác là gì, khi chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị, địa điểm làm việc mới bàn giao lại nhiệm vụ của mình cho người tiếp nhận.

Những điều kiện để các lãnh đạo công ty, cơ quan ra quyết định thôi việc cho người lao động.

Trong quá trình công tác, làm việc người lao động có thể bị các lãnh đạo cơ quan, hay công ty cho thôi việc nếu như thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật quy định trong Điều 59 Luật cán bộ công chức.

thôi việc đối với công chức

Mẫu quyết định thôi việc có thể được ban hành trong các trường hợp, cụ thể sau.

Một là: Các chế độ công chức được hưởng sau khi thôi việc nếu ở trong các trường hợp như.

Theo nguyện vọng thôi việc của người lao động được cấp trên đồng ý

Theo quy định ở khoản 3 Điều 58 của Luật cán bộ công chức.

( Khoản 3 Điều 58 quy định . Công nhân viên chức trong 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực, hay  trong 2 năm liên tiếp  có một năm hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế về năng lực và một năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Núc này lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có thể bố trí công tác khác cho người lao động.

Còn đối với công chức, viên chức mà 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định nghỉ việc đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Hai là. Công chức có nguyện vọng xin thôi việc phải gửi đơn tới các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xét. Thời hạn thường là 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người gửi.

Nếu như các cơ quan có thẩm quyền không đồng ý cho người lao động nghỉ thì phải trình bày rõ lý do, nguyên nhân bằng văn bản.

Nếu người lao động không có quyết định thôi việc mà tự ý nghỉ việc thì phải bồi thường một khoản tiền bồi dưỡng, đạo tạo theo quy định của pháp luật mà không được hưởng bất cứ một khoản trợ cấp thôi việc nào.

Ba là. Không ban hành quyết định thôi việc với các nữ công chức, viên chức, lao động đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng ( nếu như nữ công chức không có nguyện vọng xin nghỉ).

Bốn là. Công chức đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian xem xét kỷ luật thì các cơ quan chủ thể cũng không được ra quyết định thôi việc cho các đối tượng trên.

Năm là. Không giải quyết thôi việc cho các công chức chưa phục vụ đủ thời gian cam kết với đơn vị, cơ quan khi được tuyển dụng. Công chức chưa thanh toán, hoàn thiện các khoản tiền cho các cá nhân hay cơ quan chủ thể.

Hay cũng có thể đơn vị, cơ quan chưa bố trí được người thay thế nên cũng có thể không ra quyết định thôi việc đối với người lao động.

Sau khoảng thời gian 30 ngày để các cơ quan chủ thể ra mẫu quyết định thôi việc cho người lao động thì sau khi có quyết định thôi việc người lao động sẽ được hưởng một khoản trợ cấp thôi việc theo Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định.

Công chức được hưởng trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng lương hiện hưởng được tính theo mỗi năm làm việc gồm các mức lương theo quy định của các ngành nghề.

Các khoản tiền trợ cấp được tính theo thời gian làm việc và tham gia đóng bảo hiểm của các công nhân, viên chức. Nhưng mức thấp nhất của trợ cấp phải bằng 1 tháng lương hiện hưởng của người lao động.

Người lao động cần phải quan tâm đến những vấn đề gì khi nhận quyết định thôi việc.

Có thể khi nhận được quyết định thôi việc thì đại đa số người lao động đều rất buồn, nhưng không phải thế mà bạn có những cách sống tiêu cực đi, thay vì đó là người lao động vẫn luôn giữ được thái độ hòa đồng thân thiện với bạn bè đặc biệt là đối với đồng nghiệp cũ, lãnh đạo của công ty, cơ quan.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, thái độ tích cực để tiến hành đi vào một vieclam24h hay nhiệm vụ mới mà bạn phải đặt ra sau khi có quyết định thôi việc.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về quyết định thôi việc và những vấn đề liên quan khi đưa ra quyết định thôi việc cho các công nhân, viên chức của lãnh đạo các cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Mong rằng những điều trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc có thể tìm hiểu và hiểu rõ hơn về mẫu quyết định thôi việc.

Bài Viết Nổi Bật

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN