medlink

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

MEDLINK, a health tech company based in Hanoi, Vietnam and Singapore, is looking for a Growth Marketing Executive in Hanoi, Vietnam that will be responsible for the implementation and execution of creative strategies for B2B products.

VIỆC LÀM NỔI BẬT