ministry of movement pte. ltd

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

SWAT is a high-tech mobility company that focuses on dynamic, on-demand, ride-sharing technology. With our world-class routing platform, we have deployed our solutions for governments in Singapore, Sydney and soon in Vietnam, focusing on Last One Mile and Low Ridership use cases. We also look at optimising employee transport for large corporates to bring higher convenience for their staff and reduce costs through greater efficiencies SWAT là một công ty di động công nghệ cao, tập trung vào công nghệ chia sẻ đi xe chung linh động, theo yêu cầu. Với nền tảng định tuyến đẳng cấp thế giới, chúng tôi đã triển khai các giải pháp của mình cho các chính phủ ở Singapore, Sydney và ngay tại Việt Nam, tập trung vào các trường hợp sử dụng Công nghệ một chặng cuối (Last one mile) và lượng hành khách thấp (Low Ridership). Chúng tôi cũng xem xét tối ưu hóa việc vận chuyển nhân viên cho các tập đoàn lớn để mang lại sự thuận tiện cao hơn cho nhân viên của họ và giảm chi phí nhờ hiệu quả cao hơn.

VIỆC LÀM NỔI BẬT