Bản mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất đầy đủ chi tiết nhất

Hải Minh   Thứ hai, 17/08/2020

Bản mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất giúp bạn có những thông tin chi tiết, đầy đủ nhất về những nhiệm vụ, công việc mà nhân viên kế hoạch sản xuất cần thực hiện. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Sơ lược về vị trí nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết

Nhân viên kế hoạch sản xuất là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, họ là người đưa ra các kế hoạch để triển khai hoạt động sản xuất, người định hướng số lượng, sản lượng cũng như những yêu cầu chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Nhìn theo góc độ nào đó thì nhân viên kế hoạch sản xuất giống như một người định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp bằng những nghiên cứu, những kế hoạch cụ thể của mình.

Sơ lược về vị trí nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết
Sơ lược về vị trí nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết

Một nhân viên kế hoạch sản xuất sẽ làm việc trong những môi trường rất đa dạng, họ vừa phải làm việc liên tục ngoài trời để nghiên cứu thị trường, nhu cầu tiêu dùng sản xuất. Đồng thời, họ cũng phải làm việc trong văn phòng để soạn thảo các kế hoạch sản xuất đó, thêm nữa là khảo sát thực tế năng suất làm việc của công nhân viên, máy móc trong xưởng để đánh giá tình hình đưa ra những kế hoạch sản xuất phù hợp nhất.

Vị trí này chịu trách nhiệm sản xuất lập kế hoạch dựa trên phân tích hàng tồn kho, điều phối kho chuyển tiếp và các trách nhiệm liên quan, theo chỉ đạo của giám đốc kế hoạch sản xuất. Họ sẽ đảm nhận trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất khi không có Giám đốc Kế hoạch Sản xuất và dịch vụ khách hàng, làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tất cả các hoạt động lập kế hoạch đề ra.

Cụ thể mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất như sau:

2. Mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết

2.1. Công việc nhân viên kế hoạch sản xuất

Nhân viên kế hoạch sản xuất phải thực hiện tương đối nhiều các công việc, nhiệm vụ khác nhau. Trong đó bao gồm cả công việc chuyên môn và những công việc hỗ trợ cấp trên hay hoạt động nghiên cứu và quản lý quy trình sản xuất khác. Cụ thể, mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất như sau:

- Thực hiện phân tích hàng tồn kho chi tiết hàng tuần để xác định nhu cầu sản xuất.

- Lập kế hoạch và điều phối các ưu tiên sản xuất đối với các loại Thảo mộc theo mùa, được chế biến thêm và làm khô đông lạnh mặt hàng.

Mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết
Mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất bạn nên biết

- Phát triển và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho lịch trình sản xuất trong đó nêu chi tiết tất cả các yêu cầu đặc biệt của sản phẩm, nguyên liệu cần thiết để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Xác minh nhu cầu nguyên liệu đầu vào và tính sẵn có cho tất cả các yêu cầu sản xuất (thành phần, đóng gói) và chỉ đạo Mua hàng thu mua các thành phần để đáp ứng tiến độ sản xuất.

- Điều phối các hoạt động với tất cả các nhà đồng chế biến cho các nhu cầu về sấy đông lạnh và chiếu xạ.

- Đảm nhận trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, nếu cần, trong Dịch vụ khách hàng và Sản xuất

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý khi người quản lý vắng mặt.

- Cung cấp hỗ trợ hành chính cho quá trình lập kế hoạch sản xuất, bao gồm: soạn thảo đơn nguyên vật liệu, mã sản phẩm mới, thiết lập phân cấp bậc; duy trì danh sách số mặt hàng trong hệ thống lưu giữ thời gian; duy trì danh sách đơn đặt hàng công việc trong cơ sở dữ liệu và kết thúc đơn đặt hàng công việc khi các công việc được hoàn thành.

- Chuẩn bị và phân phối báo cáo đơn đặt hàng công việc mở hàng ngày để theo dõi tiến độ.

- Thực hiện phân tích bổ sung hàng tồn kho hàng tuần để xác định nhu cầu bổ sung kho và hướng dẫn nhân viên thích hợp triển khai các sản phẩm cần thiết để duy trì tính liên tục trong hoạt động bán hàng. Lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bắt nguồn cho tất cả việc chuyển hàng đi - đến giữa các kho kỳ hạn; điều phối vận chuyển cho tất cả chuyển đến và đi với các hãng xe tải; Đăng và khớp tất cả chuyển đến kho phân phối bên ngoài.

- Giám sát tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất cũng như việc thực hiện các hệ thống và quy trình kiểm soát liên quan, liên lạc với nhóm bán hàng và mua sắm để dự báo dài hạn hiệu quả với việc củng cố các yêu cầu nguyên vật liệu và cân bằng quy trình làm việc cũng như dự báo kế hoạch dài hạn.

Công việc nhân viên kế hoạch sản xuất
Công việc nhân viên kế hoạch sản xuất

- Nhân viên kế hoạch sản xuất cũng sẽ chịu trách nhiệm liên lạc hàng ngày với giám đốc sản xuất, nhóm kỹ thuật và chuỗi cung ứng về tính sẵn có của vật liệu và máy móc.

- Để sản xuất và truyền đạt kế hoạch lập kế hoạch và lịch trình sản xuất hàng ngày.

- Lập kế hoạch và sắp xếp quy trình làm việc cho từng khu vực hoạt động theo trình tự sản xuất đã được thiết lập trước đó.

- Phân tích và xem xét thời gian thực hiện để phản ánh quy trình sản xuất thực tế.

- Nghiên cứu và xem xét các dữ liệu tổng thể theo yêu cầu của cấp trên và theo kế hoạch sản xuất bản thân đề ra.

- Lập chi tiết kế hoạch năng lực để có thể lập kế hoạch sản xuất trước khu vực.

- Phát triển quy trình Lập kế hoạch Bán hàng và Hoạt động, sản xuất dữ liệu và phân tích chi tiết bán hàng theo yêu cầu.

- Để sản xuất KPI của bộ phận nếu có thể.

- Thực hiện các dự án liên quan - chứng khoán, lập kế hoạch và sản xuất, tổng thể hành động dữ liệu, ..

- Phối hợp chặt chẽ với nhóm mua sắm thực hiện dự báo và phân tích hàng tồn kho cho các quyết định mua hàng trong tương lai.

- Tổ chức các cuộc họp sản xuất hàng ngày với các khu vực sản xuất và cập nhật KPI như  thích hợp.

Tổ chức các cuộc họp
Tổ chức các cuộc họp

- Đóng góp vào các sáng kiến ​​của CI nhằm nâng cao thông lượng, mức sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

2.2. Công việc của quản lý kế hoạch sản xuất

Ở vị trí quản lý, một nhân viên kế hoạch sản xuất sẽ cần thực hiện những công việc sau:

- Xem xét chủng loại và số lượng của các mặt hàng được sản xuất, vật liệu được sử dụng và lượng phế liệu. Các vật liệu thay thế, định dạng. Biên dịch từ đơn đặt hàng của khách hàng và các chi tiết kỹ thuật khá, dịch phiếu sản xuất hoặc phiếu công việc để dự báo thời gian sản xuất

- Phân phối lịch trình làm việc dựa trên các hướng dẫn và ưu tiên đã thiết lập, lập hồ sơ kiểm kê vật tư và chuẩn bị các yêu cầu sau khi giám đốc sản xuất hoặc giám sát chất lượng phê duyệt mua sắm vật liệu và dịch vụ

- Cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho bộ phận bán hàng thay mặt cho Giám đốc sản xuất về dữ liệu lập lịch trình, cập nhật trạng thái và kiểm soát quy trình cũng như dự báo việc hoàn thành và tính toán các nhiệm vụ khác nhau trong các dự án xưởng việc làm để công nhân sản xuất sử dụng làm hướng dẫn lắp ráp hoặc sản xuất sản phẩm.

- Chuẩn bị các tờ lắp ráp với các thông số kỹ thuật cho các đơn đặt hàng của khách công tác và duy trì lịch trình sản xuất chính, báo cáo hàng tồn kho và đơn đặt hàng công việc để xác định loại và số lượng vật liệu cần thiết, tình trạng còn hàng và mức độ ưu tiên của đơn đặt hàng.

- Tìm kiếm hướng xử lý các đơn đặt hàng liên quan đến việc đưa ra các phán đoán, chẳng hạn như chọn sản phẩm hoặc vật liệu cụ thể nào từ các dòng sản phẩm sản xuất sẽ đáp ứng các thông số kỹ thuật hoặc giống và giống loại.

- Thay mặt người quản lý, viết và chỉnh sửa tài liệu cho các báo cáo, sổ tay hướng dẫn, tóm tắt, đề xuất, sách hướng dẫn, danh mục và các ấn phẩm kỹ thuật và hành chính liên quan đến phương pháp và thủ tục làm việc cũng như lắp đặt, vận hành và bảo trì máy móc và thiết bị khác  như được chỉ dẫn.

Công việc của quản lý kế hoạch sản xuất
Công việc của quản lý kế hoạch sản xuất

- Hoạt động như kho lưu trữ các bản thiết kế nghiên cứu, bản phác thảo, bản vẽ, danh sách bộ phận, thông số kỹ thuật, mô hình và mẫu sản phẩm cũng như hồ sơ và tệp công việc và các bản sửa đổi.

- Truy cập hồ sơ về dữ liệu sản xuất để so sánh hồ sơ và báo cáo về khối lượng.

- Sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và các khía cạnh khác của sản xuất bằng thực hiện đồng thời bất kỳ nhiệm vụ kết hợp nào.

 - Phiên dịch thông tin kỹ thuật với sự trợ giúp của Giám đốc sản xuất hoặc Giám sát chất lượng để làm việc chéo chức năng trong việc phối hợp với các nhân viên khác và cửa hàng khi có xung đột.

- Tư vấn mua các thành phẩm được sản xuất một phần liên quan đến quy trình của bên thứ 3 sản phẩm được sản xuất và các dịch vụ hỗ trợ.

- Chỉ đạo nhân viên kho xúc tiến việc chuyển vật tư từ khu vực khó đến khu vực sản xuất.

- Kiểm tra vật liệu nhận được, xác minh số bộ phận và kiểm tra sự khác biệt như hư hỏng hoặc các phần không được đánh dấu.

- So sánh các thông số kỹ thuật của phiếu làm việc với tài liệu được sử dụng tại các trạm làm việc để xác minh sự phù hợp.

Tải ngay bản mô tả công việc tại đây: MÔ TẢ CÔNG VIỆC.doc

3. Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế hoạch sản xuất cần đáp ứng

Để ứng tuyển vị trí nhân viên kế hoạch sản xuất bạn cần đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng cơ bản như sau:

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành sản xuất, quản lý sản xuất hoặc các chuyên ngành tương được khác. Công việc này luôn yêu cầu có tiêu chuẩn giáo dục tốt, ngoài ra nếu ứng tuyển vị trí này trong các doanh nghiệp nước ngoài bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu GCSE Tiếng Anh và toán điểm C trở lên, doanh nghiệp đặc biệt thích ứng viên là trình độ A với các bằng cấp phù hợp. Trình độ lập kế hoạch chuyên nghiệp là mong muốn.

Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế hoạch sản xuất cần đáp ứng
Làm việc theo nhóm

- Bạn phải biết vi tính về MS Office và Excel và có khả năng hiểu và thẩm vấn hệ thống MRP. Kinh nghiệm triển khai ERP trước đây sẽ là điểm cộng rất lớn cho bạn.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập kế hoạch - lập lịch sản xuất trước đó trong môi trường sản xuất có khối lượng thấp đến trung bình, độ phức tạp cao, cùng với thành công đã được chứng minh trong việc cải tiến quy trình.

- Có khả năng giao tiếp nói chung và khả năng hành văn, soạn thảo văn bản nói riêng nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Lập kế hoạch và tổ chức: Người nắm giữ công việc được yêu cầu lập kế hoạch và tổ chức công việc của riêng họ và nhóm của họ để đạt được các mục tiêu.

- Khả năng tư duy nhanh nhạy: Công việc này đòi hỏi khả năng sản xuất và phân tích thông tin, được trình bày dưới dạng số.

- Sự đổi mới: Người làm việc được yêu cầu thể hiện sự sẵn sàng đặt câu hỏi về phương pháp luận truyền thống và đưa ra các đề xuất về các cách tiếp cận vấn đề mới và cải tiến các quy trình hiện có.

- Kiến thức vật lý: Người giữ công việc được yêu cầu để vận hành bàn phím một cách hiệu quả và thể hiện các kỹ năng thể chất để thực hiện các hoạt động vai trò cần thiết.

- Làm việc theo nhóm: Người thực hiện công việc phải thúc đẩy và tạo ra một văn hóa hợp tác và tinh thần cao và tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa bộ phận kế hoạch lớn hơn.

- Giao tiếp: Giao tiếp, cả bằng lời nói và bằng văn bản, là một phần quan trọng của vai trò này. Người nắm giữ công việc được yêu cầu trao đổi thông tin, ý tưởng và quan điểm về các vấn đề liên quan đến kinh doanh liên quan đến chức năng lập kế hoạch, trong toàn công ty ở tất cả các cấp.

Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế hoạch sản xuất cần đáp ứng
Yêu cầu tuyển dụng nhân viên kế hoạch sản xuất cần đáp ứng

- Khả năng thích ứng và độ tin cậy: Người làm việc được yêu cầu phải có cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi lịch trình làm việc và nhu cầu kinh doanh và duy trì ổn định và đáng tin cậy dưới áp lực.

- Cơ cấu công việc: Người làm việc được yêu cầu làm việc tận tâm và tự chủ và nhận được hướng dẫn chứng liên quan đến các hoạt động và mục tiêu công việc.

- Thể chất sức khỏe: tốt.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về mô tả công việc nhân viên kế hoạch sản xuất cho mình.

Bài Viết Nổi Bật

BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN