my source global limited

Địa chỉ: Ho Chi Minh City

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

American Garment Company based in Shanghai China. Successful candidate will be working out of a new Ho Chi MInh Office

VIỆC LÀM NỔI BẬT