navigos search's client - british company

Địa chỉ: Vung Tau & Dung Quat

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Our client is a a global leader in metal flow engineering, providing a full range of engineering services and solutions in steel and foundry industries.

VIỆC LÀM NỔI BẬT