navigos search's client - manufacturing companty

Địa chỉ: Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Navigos Search's Client is a Japanese company in manufacturing field. With approximate 20 years in The top 500 largest company in the world and great investment, Navigos Search's Client is the right environment for contributing and enhancing employee's self-worth.

VIỆC LÀM NỔI BẬT