neo power tech(vietnam). co.,ltd.

Địa chỉ: 100 Nguyen Xi, Phuong 26, Quan Binh Thanh, Tp. HCMC

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

VIỆC LÀM NỔI BẬT