ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

lê phúc khang

marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2023

VO MINH PHUONG

thoi vu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2023

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Ngô Hồng Thức

KỸ SƯ FRONTEND

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Ngô Hồng Thức

KỸ SƯ FRONTEND

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Ngô Hồng Thức

KỸ SƯ FRONTEND

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Trần Thị Thúy Ngân

Nhân viên tài chính ngân hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Lê Thị Thùy Linh

Hành chính nhân sự - Nhân viên trực page part-time

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Minh Thu

Nhân viên kinh tế quốc tế

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Trịnh Huỳnh Gia Huy

QC thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Hồ Trần Tài

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Thị Oanh

일본어 번역사

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 29/05/2023

李陈天儿 Lý Trần Thiên Nhi

Nhân viên văn phòng (tiếng Trung)

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Lac Yen Van

CV

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Trần Tuấn Vũ

QA

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2023

Nguyễn Trương Mỹ Hoa

Giáo viên môn Toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 29/05/2023

ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM