Tìm kiếm ứng viên

Các nhân viên hàng đầu phù hợp với kết quả tìm kiếm của bạn
TRẦN MAI HẠNH

TRẦN MAI HẠNH

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Thái Bá Quý

Thái Bá Quý

Chi tiết

Thiết kế - Mỹ thuật

0 - 1 năm kinh nghiệm Hà Nội 10 - 15 triệu / tháng 12/09/2019
Trần Thị Thuý Hằng

Trần Thị Thuý Hằng

Chi tiết

Thẩm định - Giám thẩm định - Quản lý chất lượng

0 - 1 năm kinh nghiệm Hồ Chí Minh 10 - 15 triệu / tháng 12/09/2019
trương anh dũng

trương anh dũng

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Trần Anh Sơn

Trần Anh Sơn

Chi tiết

Kỹ thuật

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Trần Hà Lan

Trần Hà Lan

Chi tiết

Biên-Phiên dịch

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Bui Thi Thu Trang

Bui Thi Thu Trang

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Chi tiết

Xuất,nhập khẩu

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyễn Xuân Hệ

Nguyễn Xuân Hệ

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

1 - 2 năm kinh nghiệm Hà Nội 3 - 5 triệu / tháng 11/09/2019
Huỳnh Phúc Hậu

Huỳnh Phúc Hậu

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyen Hoai An

Nguyen Hoai An

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Tu Minh Khang

Tu Minh Khang

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Đoàn Thị Thúy

Đoàn Thị Thúy

Chi tiết

Kế toán - Kiểm toán

Chưa có kinh nghiệm Hà Nam Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Phạm Viết Cương

Phạm Viết Cương

Chi tiết

Xây dựng

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
NGUYỄN THỊ DÂNG PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ DÂNG PHƯƠNG

Chi tiết

Dệt may - Da giày

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Lê Hoàng Ngọc My

Lê Hoàng Ngọc My

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Nguyễn Quang Hiếu

Nguyễn Quang Hiếu

Chi tiết

Điện - Điện tử

Chưa có kinh nghiệm An Giang Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Vũ Huyền My

Vũ Huyền My

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
 Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
 Bùi Hữu Linh

Bùi Hữu Linh

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019