Tìm kiếm ứng viên

Các nhân viên hàng đầu phù hợp với kết quả tìm kiếm của bạn
Thái Bá Quý

Thái Bá Quý

Chi tiết

Thiết kế - Mỹ thuật

0 - 1 năm kinh nghiệm Hà Nội 10 - 15 triệu / tháng 12/09/2019
Trần Thị Thuý Hằng

Trần Thị Thuý Hằng

Chi tiết

Thẩm định - Giám thẩm định - Quản lý chất lượng

0 - 1 năm kinh nghiệm Hồ Chí Minh 10 - 15 triệu / tháng 12/09/2019
trương anh dũng

trương anh dũng

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Trần Anh Sơn

Trần Anh Sơn

Chi tiết

Kỹ thuật

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Trần Hà Lan

Trần Hà Lan

Chi tiết

Biên-Phiên dịch

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 12/09/2019
Bui Thi Thu Trang

Bui Thi Thu Trang

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Chi tiết

Xuất,nhập khẩu

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyễn Xuân Hệ

Nguyễn Xuân Hệ

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

1 - 2 năm kinh nghiệm Hà Nội 3 - 5 triệu / tháng 11/09/2019
Huỳnh Phúc Hậu

Huỳnh Phúc Hậu

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Nguyen Hoai An

Nguyen Hoai An

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Tu Minh Khang

Tu Minh Khang

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Đoàn Thị Thúy

Đoàn Thị Thúy

Chi tiết

Kế toán - Kiểm toán

Chưa có kinh nghiệm Hà Nam Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Phạm Viết Cương

Phạm Viết Cương

Chi tiết

Xây dựng

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
NGUYỄN THỊ DÂNG PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ DÂNG PHƯƠNG

Chi tiết

Dệt may - Da giày

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 11/09/2019
Lê Hoàng Ngọc My

Lê Hoàng Ngọc My

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Nguyễn Quang Hiếu

Nguyễn Quang Hiếu

Chi tiết

Điện - Điện tử

Chưa có kinh nghiệm An Giang Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Vũ Huyền My

Vũ Huyền My

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
 Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
 Bùi Hữu Linh

Bùi Hữu Linh

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
hiếu hiếu

hiếu hiếu

Chi tiết

Điện - Điện tử

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 10/09/2019