Tìm kiếm ứng viên

Các nhân viên hàng đầu phù hợp với kết quả tìm kiếm của bạn
Trần Thị Lam

Trần Thị Lam

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Bình Dương Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Tống Thị Hải Luyến

Tống Thị Hải Luyến

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Đà Nẵng Thỏa thuận / tháng 10/09/2019
Đỗ Thị Mỹ Duyên

Đỗ Thị Mỹ Duyên

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

0 - 1 năm kinh nghiệm Hồ Chí Minh 5 - 7 triệu / tháng 10/09/2019
Lê Gia Bảo

Lê Gia Bảo

Chi tiết

Thiết kế - Mỹ thuật

Chưa có kinh nghiệm Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Nguyễn Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Minh Châu

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Đồng Nai Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Võ Thị Mỹ Duyên

Võ Thị Mỹ Duyên

Chi tiết

0 - 1 năm kinh nghiệm Đà Nẵng 1 - 3 triệu / tháng 09/09/2019
Triệu Minh

Triệu Minh

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Kha

Kha

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

5 - 10 năm kinh nghiệm Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu / tháng 09/09/2019
Mai Tuấn

Mai Tuấn

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Nguyễn Quang Hiếu

Nguyễn Quang Hiếu

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Hiếu Bé Developer

Hiếu Bé Developer

Chi tiết

Sinh viên làm thêm

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
kunkun

kunkun

Chi tiết

Hành chính - Văn phòng

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Nguyễn Qaung Hiếu

Nguyễn Qaung Hiếu

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Tranthanhviet

Tranthanhviet

Chi tiết

Vận tải - Lái xe

Đồng Nai 10 - 15 triệu / tháng 09/09/2019
Vũ Thị Thu Thảo

Vũ Thị Thu Thảo

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh

Chưa có kinh nghiệm Hải Dương Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Vũ Thị Thu Thảo

Vũ Thị Thu Thảo

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh

0 - 1 năm kinh nghiệm Hải Dương 5 - 7 triệu / tháng 09/09/2019
Vũ Thị Thu Thảo

Vũ Thị Thu Thảo

Chi tiết

0 - 1 năm kinh nghiệm Hà Nội 3 - 5 triệu / tháng 09/09/2019
Vũ Thị Thu Thảo

Vũ Thị Thu Thảo

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Hà Nội Thỏa thuận / tháng 09/09/2019
Dương Vĩnh Cường

Dương Vĩnh Cường

Chi tiết

Kỹ thuật

0 - 1 năm kinh nghiệm Hồ Chí Minh 5 - 7 triệu / tháng 09/09/2019
Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Hữu Tâm

Chi tiết

Chưa có kinh nghiệm Đà Nẵng Thỏa thuận / tháng 09/09/2019