ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Lê Như Ý

Nhân viên QC ngành thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Điix Thị Hoài Thương

Điều dưỡng viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Đoàn Phương Quyên

Nhân viên bán hàng - Thu ngân

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Minh Phương

Nhân viên phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Nhân viên hành chính văn phòng - Tư vấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Tuấn Phong

Nhân viên marketing

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Lê Ngọc Truyền

Biên dịch viên tiếng Nhật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Phan Thị Kiều Tiên

Thực tập sinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Lương Thị Thuỷ

QC thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Mai Bá Lộc

QC thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Ngọc Minh

Ceo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Hoàng Phúc

Du lịch

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Phan Thị Thanh Tính

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Thị Phương Linh

CV xin việc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Phan Thị Thu Dưỡng

Kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Kiều Văn Long

văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Nguyễn Thị Hải Thanh

CV trợ giảng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 14/07/2023

Bùi Thụy Thanh Thúy

Nhân Viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/07/2023

Dang Mai

Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/07/2023

ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM