ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Trần Thị Trúc

nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Nam

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Thị Loan

Việc làm thêm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Phạm Hương Giang

Bán thời gian 13

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Võ Văn Toàn

Nhân viên kỹ thuật, thiết kế cơ khí

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

NGUYỄN ĐỨC LÂM DUY

Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Quang Phước

Nhân viên vận hành kho

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Tiến Hồ

Kỹ sư cơ khí

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Đình Trường

Nhân viên thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Hóa

Nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nghệ An

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Pham Van Cong

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Phan Thị Bảo Trâm

Nhân viên Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Hồ Ngọc Na

Bán thời gian 12

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Trương Xuân Hòa

Việc làm thêm bán thời gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nhân viên văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Phùng Khắc Duy Cường

Nhân viên lễ tân nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Vũ Thị Diệu

Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Nguyễn Trần Hoài Thương

Thực tập sinh du lịch

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Trương Thị Thanh Nhàn

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Phạm Ngọc Hải

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Phú Yên

Ngày cập nhật: 28/09/2023

Lê Khắc Thiện Anh

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 28/09/2023

ỨNG VIÊN NHIỀU KINH NGHIỆM