az staff vn inc co.,ltd

az staff vn inc co.,ltd

Địa chỉ: Phuong Tower.2F,31C Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Nhân Viên Chất Lượng - Tiếng Nhật N2 (Hà Nội)

Hạn nộp: 23-08-2020

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hà Nội,

Ngành Nghề: Điện - Điện tử

Bằng cấp: Cử nhân

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

** NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
工程品質管理


* QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG ĐOẠN
- 工程パトロールにより工程品質の保証度を確認:ルールの守れる度、不良の発生/流出危険性、品質特性の管理状況等。不適合項目を発見出来たら、関係者へのフィードバック及び対策実施をフォローする
Tuần tra công đoạn để xác nhận việc đảm bảo chất lượng trong công đoạn: độ tuân thủ các quy định, khả năng phát sinh&lưu xuất NG, tình hình quản lý các đặc tính chất lượng. Nếu phát hiện vấn đề thì phản hồi tới bộ phận liên quan, theo dõi tình hình thực hiện đối sách
- 工程不具合が発生したら、関係部門へ情報展開し、原因追及及び対策実施、報告作成・標準化をフォローする
Khi phát sinh lỗi công đoạn: triển khai thông tin tới bộ phận liên quan, theo dõi việc điều tra nguyên nhân, thực hiện đối sách, lập báo cáo & tiêu chuẩn hóa
- 工程不具合の発生状況を把握し、関係部門を集めて、低減活動を推進する
Nắm rõ tình hình phát sinh lỗi công đoạn, tập hợp các bộ phận liên quan để thúc đẩy hoạt động giảm lỗi
- 検査指示書・基準書の作成・確認・更新する
Lập mới, xác nhận, update các tiêu chuẩn, chỉ thị kiểm tra
クレーム対応
他の顧客要求の対応
* ĐỐI ỨNG CLAIM VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG
- クレームが発生した時、関係部門へ情報展開し、お客様と状況確認・在庫選別・出荷計画調整の検討・応急処置検討・原因追及・暫定対策・恒久対策等の対応を行う
Khi phát sinh claim, thông tin cho các bộ phận liên quan, thực hiện các hoạt động đối ứng: xác nhận thông tin với khách hàng, tuyển chọn tồn kho nếu cần, xem xét việc thay đổi kế hoạch xuất hàng, đưa ra các biện pháp đối ứng khẩn cấp, điều tra nguyên nhân, lập đối sách tạm thời, đối sách lâu dài…
- 他の顧客要求の対応:PFMEA/QC工程表の作成、Cpkの提出、品質特性の管理状況の調査依頼等、…
Đối ứng các yêu cầu khác của khách hàng: lập PFMEA, lập QC Process Table, gửi dữ liệu Cpk, báo cáo tình hình quản lý các đặc tính chất lượng
監査対応
* ĐỐI ỨNG AUDIT
- 内部監査:社内他部門を監査したり、他部門により監査を受けたりする
Đánh giá nội bộ: tham gia đánh giá các bộ phận khác và/hoặc đối ứng khi các bộ phận khác đánh giá QA
- 外部監査に対応する(書類の準備、検査工程説明、指摘事項に対するの改善実施及び進捗管理等)
Đối ứng khi có đánh giá từ bên ngoài: chuẩn bị tài liệu, giải thích các công đoạn kiểm tra, cải tiến các điểm chỉ trích, theo dõi việc thực hiện cải tiến
部品品質管理
* QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN ĐẦU VÀO
- 納入部品の受入検査を管理し、不具合が発生したら対応する(サップライヤーへのクレーム・報告提出の進捗管理)
Quản lý việc kiểm tra linh kiện đầu vào, đối ứng khi phát hiện lỗi linh kiện: Claim tới nhà cung cấp (NCC), theo dõi việc gửi báo cáo
- 定期的にサップライヤーの品質をレビューし、必要に応じて監査に行く
Định kỳ review chất lượng NCC, đi đánh giá NCC khi cần
- ラインでの部品品質関係不具合が発生した場合、選別・調査・対策等の対応
Khi trên line phát sinh lỗi liên quan đến linh kiện: thực hiện các đối ứng cần thiết như tuyển chọn, điều tra nguyên nhân, lập đối sách…
その他
* KHÁC
- RoHS2、REACH等環境基準に関して順守管理をする
Quản lý sự tuân thủ với các điều kiện về môi trường như RoHS2, REACH…
- 5S活動、労働安全推進活動、QCC及び改善活動等参加する
Tham gia các hoạt động 5S, thúc đẩy an toàn lao động, QCC, Kaizen…

Yêu cầu công việc

* Yêu Cầu:
- Có kinh nghiệm trong làm phòng chất lượng 2 năm
- Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.
- Trình độ tiếng nhật: N2, không cần chứng chỉ.
- Nam, nữ
- Có kinh nghiệm trong ngành dây điện là một lợi thế.
- Không nhận những người hiện đang làm trong cùng khu công nghiệp, cùng tập đoàn sumitomo

Quyền lợi được hưởng

Nội dung chưa cập nhật

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Nhân Viên Chất Lượng - Tiếng Nhật N2 (Hà Nội) làm tại Hà Nội đang được az staff vn inc co.,ltd tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Nhân Viên Chất Lượng - Tiếng Nhật N2 (Hà Nội) ( Hà Nội) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT