az staff vn inc co.,ltd

az staff vn inc co.,ltd

Địa chỉ: Phuong Tower.2F,31C Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Nhân Viên It - Tech Lead (Ruby On Rail, Php, Js)

Hạn nộp: 26-07-2020

Hình thức: Hợp đồng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,

Ngành Nghề: IT phần mềm

Bằng cấp: Cao đẳng

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

* Mô tả công việc:

- Tóm tắt công
- Đề xuất và phát triển các giải pháp toàn cầu cho ngành công nghiệp ô tô.
- Quốc tế và một môi trường đầy thách thức.
- Giao tiếp tiếng Anh tốt và có thể làm việc, thảo luận, tư vấn trực tiếp với thành viên nhóm quốc tế và khách hàng.
- Tổ chức các yêu cầu của khách hàng và đề xuất thiết kế ứng dụng.
- Ước tính & kiểm soát thời gian cho nhóm / dự án.
- Hợp tác với các nhân viên chuyên nghiệp nước ngoài.
- Huấn luyện viên và phát triển hơn nữa các thành viên trong nhóm.
- Xử lý sự cố & Báo cáo.
- Quản lý các công việc liên quan đến máy chủ


* Phúc lợi:

- Làm việc với các chuyên gia Nhật Bản có thể giúp bạn cải thiện khả năng làm việc
- Môi trường làm việc quốc tế, đầy thách thức và thân thiện
- Lương tháng thứ 13
- Đầy đủ phúc lợi xã hội theo Luật Lao động Việt Nam (Bảo hiểm, nghỉ phép hàng năm, ...)
- Hoạt động du lịch và xây dựng đội ngũ hàng năm
- 12 ngày nghỉ hàng năm và 3 ngày nghỉ hè có lương
- Đào tạo: Được đào tạo về kỹ năng mềm và kỹ thuật

* Tóm tắt công việc
- Proposal and development of global solutions for the automobile industry.
- International and a challenging environment.
- Good English communication & can work, discuss, consult directly with international team member and clients.
- Organize client requirements and propose application design.
- Estimate & control time for team/project.
- Cooperate with the Foreign professional staff.
- Coach and further develop team members.
- Troubleshooting & Report.
- Management of server-related work.
- Why Youll Love Working Here

- Working with Japanese experts can help you improve your ability to work
- International, challenging, and friendly working environment
- Salary for 13th month
- Full of social welfare under Vietnamese Labor Law (Insurance, annual leave, ...)
- Annual travel and team building activities
- 12 annual leave days and 3 paid summer holidays
- Training: Trained in soft and technical skills

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu kỹ thuật: JavaScript , Ruby on Rails , Ruby , jQuery , PHP , HTML , CSS , Spring , CentOS , Hibernate , MySQL , System Design , Android , GulpJS , Amazon S3 , Webpack , SCSS , AWS , Spring Boot , VueJS , Amazon EC2

- Your Skills and Experience

- Most important : +5 years’ building web applications professionally, with engineering experience in either Ruby on rails or PHP.

- Ruby: Rails
- Database: MySQL
- Server (CentOS): Setup and Maintenance
- Cloud (AWS): EC2, RDS, S3, CloudFront

- HTML
- CSS: SCSS
- JavaScript
<Additional(Bonus)>

- App development:iOS,Android
- Java: Spring Framework, Spring Boot, Hibernate
- JavaScript: vue, jquery
- Build tools: gulp, webpack
- Performance optimization

- Project management
- Troubleshooting & report
- Communication with client
- System design & Estimate

* Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn

- Quan trọng nhất: +5 năm xây dựng các ứng dụng web chuyên nghiệp, với kinh nghiệm kỹ thuật về Ruby trên đường ray hoặc PHP.

<Kỹ năng cuối cùng>

- Ruby: Đường ray
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Máy chủ (CentOS): Thiết lập và bảo trì
- Đám mây (AWS): EC2, RDS, S3, CloudFront
<Kỹ năng Frontend>

- HTML
- CSS: SCSS
- JavaScript
<Bổ sung (Tiền thưởng)>

- Phát triển ứng dụng, iOS, Android
- Java: Spring Framework, Spring Boot, Hibernate
- JavaScript: vue, jquery
- Xây dựng các công cụ: gulp, webpack
- Tối ưu hóa hiệu suất
<Kỹ năng mềm>

- Quản lý dự án
- Xử lý sự cố và báo cáo
- Giao tiếp với khách hàng
- Thiết kế hệ thống & Ước tính

Quyền lợi được hưởng

Nội dung chưa cập nhật

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Nhân Viên It - Tech Lead (Ruby On Rail, Php, Js) làm tại Hồ Chí Minh đang được az staff vn inc co.,ltd tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Nhân Viên It - Tech Lead (Ruby On Rail, Php, Js) ( Hồ Chí Minh) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT