techbond vietnam co. ltd

techbond vietnam co. ltd

Địa chỉ: Hamlet 4, An Phu Ward, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Nhân Viên Kinh Doanh

Hạn nộp: 05-12-2018

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngành Nghề: Marketing-PR

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

* Thông tin chung
Chức danh : Nhân viên kinh doanh
Bộ phận : Sales
Cấp quản lý trực tiếp : Trưởng phòng kinh doanh
* Nhiệm vụ:
- To sell and increase demand within selected targeted markets, through both existing and potential customers.
Bán hàng và nâng cao doanh thu trong phạm vi thị trường mục tiêu đã chọn thông qua những khách hàng đã quen thuộc và khách hàng tiềm năng
- To provide trouble-shooting and problem-solving to customers’ complaint.
Đưa ra những giải pháp xử lý vấn đề theo phản ánh của khách hàng
- To develop knowledge of market or industry usage patterns and requirements and provide technical advise.
Nâng cao kiến thức về thị trường, mẫu mã, nhu cầu và kỹ thuật.
- To maintain awareness of target market situations and competitor activity and report promptly back to the Sales Manager
Nắm bắt mục tiêu thị trường, hoạt động cạnh tranh và báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng Kinh doanh
- To plan and present of Company products and services and arrange trials or technical tests where appropriate.
Lập kế hoạch và trình bày các sản phẩm và dịch vụ của Công ty và sắp xếp thử nghiệm hoặc kiểm tra kỹ thuật ở nơi thích hợp
- To promote Company products and services within selected target markets.
Xúc tiến sản phẩm và dịch vụ của công ty trong thị trường mục tiêu lựa chọn
- To undertake field sales activities as directed by the Sales Manager.
Phụ trách hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của Trưởng phòng Kinh doanh
- To distribute product information to the appropriate customer and to ensure continual updating of information held by customers.
Phân phối thông tin sản phẩm cho khách hàng phù hợp và đảm bảo cập nhật thông tin liên tục từ khách hàng
- To make regular visits and planned calls on appropriate personnel within customers’ organizations at a frequency geared to their current and future potential.
Thường xuyên thăm hỏi, gọi điện thoại cho nhân viên thích hợp trong tổ chức khách hàng với một tần số hướng đến tiềm năng hiện tại và tương lai của họ.
- To prepare and submit daily sales activity report and weekly planning itinerary.
Chuẩn bị báo cáo và kế hoạch kinh doanh hàng ngày.
- To prepare and submit monthly sales activity report base on customer complaints, competitor activities, collections, proposal for improvement, new products briefing, etc.
Chuẩn bị báo cáo hoạt động kinh doanh dựa trên phản ánh của khách hàng, hoạt động cạnh tranh, sự thu thập, đề xuất cải tiến, chiến lược sản phẩm mới….
- To maintain up-to-date customers’ activities records
Duy trì cập nhật dữ liệu hoạt động khách hàng.
- To attend sales meetings, technicians meeting and training programs as requested.
Tham dự họp kinh doanh, họp kỹ thuật và các chương trình đào tạo khi được yêu cầu.
- To handle complaints, enquiries, quotations, and technical advisory commitment in accordance with company policy.
Xử lý những phản ánh, yêu cầu của khách hàng, làm yêu cầu báo giá và đưa ra tư vấn kỹ thuật rõ ràng dựa theo chính sách của công ty.
- To update customer credit limit twice a year or when necessary. Be alert of exceeded credit limit of customers.
Cập nhật giới hạn nợ hai lần một năm khi cần thiết. Cảnh báo vượt mức giới hạn nợ của khách hàng.
- To ensure customer and prospective customers are kept advised of Company products, techniques and services of benefit to them.
Tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật, lợi ích dịch vụ của công ty chúng ta đến toàn bộ khách hàng hiện tại cũng như tương lai
- To assist in logistic planning
Hỗ trợ kế hoạch về hậu cần
- To ensure prompt payment from customer every month.
Đảm bảo khách hàng thanh toán kịp thời mỗi tháng
A. DAILY REPORTS - BÁO CÁO NGÀY
(1) Daily travelling report: Daily report customer’s activities
Báo cáo đi thăm khách: Báo cáo hoạt động của khách hàng trong ngày.
B. MONTHLY REPORTS (REPORTS TO BE SUBMITTED BEFORE 10th OF FOLLOWING MONTH)
BÁO CÁO THÁNG (ĐỆ TRÌNH BÁO CÁO TRƯỚC 10 TÂY THÁNG KẾ TIẾP)
(1) Customer Monthly Sales Record: Monthly Sales (compare with monthly target), Next month target and forecast.
Báo cáo kinh doanh khách hàng hàng tháng: Kinh doanh tháng (so sánh với mục tiêu kinh doanh hàng tháng), mục tiêu và dự báo cho tháng kế tiếp
(2) New Products Development Report : Achievement of Target customers, target pricing and target volume, Strategies and prospect customers.
Báo cáo phát triển sản phẩm mới: đạt được mục tiêu khách hàng, mục tiêu giá cả, số lượng, chiến lược mục tiêu và khách hàng tiềm năng.
(3) Sample Testing Summary Report: Result and feedback from sample testing.
Báo cáo tổng kết thử mẫu: Thu thập từ kết quả thử mẫu.
C. ANNUAL REPORTS (DEC) (REPORTS TO BE SUBMITTED BEFORE 15th OF DEC)
BÁO CÁO HÀNG NĂM (THÁNG 12) (ĐỆ TRÌNH BÁO CÁO TRƯỚC 15 TÂY THÁNG 12)
(1) Annual Sales Report - Báo cáo kinh doanh hàng năm
(2) And other additional- Và những báo cáo được giao khác

Yêu cầu công việc

* Yêu cầu năng lực
- Ability requirement
- Trình độ: 12/12-Highschool
- Kinh nghiệm: 1 năm-Experiense: 1 year
- Ngoại ngữ: Anh / Hoa- Laguage: Chinese/ english
- Vi tính: Văn phòng-Office computor
* Quyền hạn
- Được quyền sử dụng trang thiết bị - The right to use the equipment
- Kiến nghị cải tiến-Improvement idea
- Được hưởng các quyền theo luật lao động quy định- To receive the rights under the labor law provisions

Quyền lợi được hưởng

- Theo chính sách công ty

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Nhân Viên Kinh Doanh làm tại Bình Dương đang được techbond vietnam co. ltd tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Nhân Viên Kinh Doanh ( Bình Dương) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT