noritake kougado vietnam ltd. co.

Địa chỉ: 41 Than Canh Phuc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: http://www.nolitake.com/index.html

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

The head company is Noritake Kougado Co., LTD (Established in 1952, head company is Tokyo, Japan). It’s a printing plate making company.

There are overseas branches in Hong Kong (since 2002) and Shenzhen, China (since 2003). Vietnamese corporation was opened in 2018 in Da Nang. The number of employees in Da Nang will be 2 Japanese and 7Vietnamese (1 accountant, 1 Translator  in Japanese and 5 IT operator in English).

VIỆC LÀM NỔI BẬT