novas ez vietnam company

Địa chỉ: Nha xuong T-2.3, Lo I-15, Duong D12, Khu Cong Nghe cao, Phuong Tang Nhon Phu B , Quận 9 , Hồ Chí Minh , Việt Nam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Novasezvn.hanbiro.net

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Công Ty chuyên sản xuất bao mạch điện tử PCB.

 

 

VIỆC LÀM NỔI BẬT