ofg

Địa chỉ: M - Building, Lot C7B-02A, Zone A, Saigon South New Urban Area, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

OFG由国际知名集团控股,集团公司业务涵盖了金融,广告,游戏,技术,区块链等多个领域,拥有亿的用户,为OFG公司的资金、用户、数据和品牌提供强有力的保障。OFG is controlled by a well-known multi-national group, whose business covers many fields such as finance, advertisement, gaming, internet, block chain and so on. With over 450 million users, OFG provides strong guarantee for its funds, users, data and brand.

VIỆC LÀM NỔI BẬT