deneast vietnam

deneast vietnam

Địa chỉ: VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen, Binh Duong province

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Operator Processing (Liquid Dairy Production)

Hạn nộp: 07-12-2018

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngành Nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

Role: you work on monitoring and controlling the production process. In addition, a number of tasks are performed in the area of maintenance, quality control and registration of process data
Tóm tắt công việc: Vận hành và giám sát quá trình sản xuất. Ngoài ra, thực hiện một số công việc được giao khác như bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng, ghi đầy đủ thông tin dữ liệu
Duties will include and not be limited to:
Nhiệm vụ bao gồm và không giới hạn công việc như sau
Start-up phase/ Giai đoạn khởi đầu
• Assist in mechanical installation of the equipment
Hỗ trợ lắp đặt máy thiết bị cơ khí
Operational phase/ Giai đoạn vận hành
• Work according to the safety regulations and quality guidelines and specifications;
Thực hiện công việc tuân thủ theo các qui định an toàn; hướng dẫn về chất lượng và các yêu cầu về kỹ thuật
• Responsible for starting up, checking and controlling all production processes using process control systems
Khởi động máy, kiểm tra và giám sát các qui trình sản xuất bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển
• Responsible for operating the automated systems and installations
Vận hành hệ thống tự động và lắp đặt
• Follow the quality guidelines regarding products and documents.
Thực hiện đúng theo hướng dẫn và tài liệu về chất lượng sản phẩm
• Responsible for adjusting and coordinating multiple process components on the basis of process parameters and / or analysis results.
Chịu trách nhiệm điều chỉnh và liên kết với nhiều thiết bị dựa trên các thông số sản xuất và / hoặc dựa trên kết quả phân tích.
• Take samples of intermediate and final products
Lấy mẫu sản phẩm giai đoan trung gian và cuối
• Carefully record the production and quality data;
Ghi nhận dữ liệu sản xuất và chất lượng cẩn thận
• Monitor the process for preventing the elimination of process and equipment malfunctions,
Theo dõi quá trình sản xuất để phòng ngừa / loại bỏ nguy cơ và thiết bị bất thường
• Maintaining a workplace at a GMP level
Duy trì môi trường làm việc đạt GMP
• Contribute to the continuous improvement process.
Tham gia quá trình cải tiến liên tục

Yêu cầu công việc

Qualifications:
Trình độ
• Bachelor Degree in Food Technology
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
• Minimum 3 years’ experience in aseptic liquid food/pharmaceutical manufacturing
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành nước uống/ hoặc dược phẩm

Quyền lợi được hưởng

- Healthcare plan
- Transportation
- Canteen

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Operator Processing (Liquid Dairy Production) làm tại Bình Dương đang được deneast vietnam tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Operator Processing (Liquid Dairy Production) ( Bình Dương) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT