pacific ocean technology and construction., jsc

Địa chỉ: 4th Floor, Cong doan Ngan hang Vietnam Building, No 6, Lane 82, Dich Vong Hau Street, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Pacific Ocean Technology and Construction Join Stock Company (PacificTech) was established on 5th January, 2010 by an experienced Board of Director including those having worked for international groups such as GE, ERICSSON and ALCATEL. PacificTech aims to be the leading company in distribution, technology transfer and construction equipment system in civil industry and national security. Undergone six years of establishment and development, PacificTech has become the provider of wide-range product chains manufactured by well-known international corporations such as Willemin Macodel, Carl Zeiss, Bruker, Benchmark in almost industries including equipment system in electronic, telecommunication sector, automated equipment, mechanical equipment, medical equipment, etc. Công ty CP Công nghệ và Xây lắp Thái Bình Dương (PacificTec)h hoạt động trong các lĩnh vực về phân phối, chuyển giao công nghệ và xây lắp những hệ thống thiết bị phục vụ trong các ngành công nghiệp dân sự và an ninh quốc phòng. Trải qua sáu năm hình thành và phát triển, PacificTech đã là nhà cung cấp những dải sản phẩm sản xuất bởi các công ty nổi tiếng toàn cầu như as Willemin Macodel, Carl Zeiss, Bruker, Benchmark bao trùm rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp bao gồm hệ thống thiết bị trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, thiết bị tự động hoá đo lường điều khiển, thiết bị gia công cơ khí và thiết bị y tế…

VIỆC LÀM NỔI BẬT