page group vietnam

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Our client is an international business group with regional headquarter. The Group expands its business arrays to multiple industries including but not limited to health-care, energy sector and financial services.

VIỆC LÀM NỔI BẬT