parkson vn

Địa chỉ: 35 Bis 45 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Parkson is the retail arm of The Lion Group, an international conglomerate which has its beginnings in manufacturing and trading operations in the 1930s. The Lion Group has since ventured beyond the shores of Malaysia and established international operations in diversified business areas in China, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Mexico, Singapore and USA.

VIỆC LÀM NỔI BẬT